1621_Bedrift_Hjemmeside

I dag har store bedrifter eller små bedrifter en ting til felles. Kunden besøker deg først gjennom et nettsøk. Det er der de er og der de møter deg for første gang.

Bildene på hjemmesiden er derfor noe av det aller første din kunde vil se og disse er med på å si noe om hvem du er og hva du leverer. Sørg for at din bedri gir et trygt og profesjonellt inntrykk.Når vi jobber med bedrifter tar vi alltid et møte eller en samtale om hva bedriften har behov for av bilde- materiell og hvordan bildene er tenkt å brukes. Vi undersøker hvordan bedri en fremstår og hvilket utrykk den enkelte bedri er ute etter. Noen kommer til oss med en konkret plan for bildene, mens vi med andre kunder er med på prosessen med planlegging av stil, motiv, bildebruk med mer. En stor del av det å få til et godt resultat ligger i det å gjøre god planlegging og stille forberedt. Vi hjelper gjerne til med planlegging og har også et nettverk av samarbeidspartnere som vi leier inn til oppdrag etter behov. Det er vår jobb å forutse hvilke praktiske utfordringer som kan dukke opp under et opptak og vi er behjelpelig til å ska e inn det som eventuelt behøves for å gjennomføre hvert enkelt fotooppdrag. Vi har stort fotostudio, men reiser også ut til kunden eller på en valgt lokasjon for opptak. Alle oppdrag til bedri er prises individuelt og vi sender alltid et uforpliktende pristilbud til de som ønsker det.