Bilder til hjemmeside

1620_Bedrift_Hjemmeside

Profesjonelle bilder på bedriftens webside er nærmest påkrevd i dag. Er ikke bildene tillitsvekkende, har mange lett for å trekke konklusjonen om at det er bedriften de ikke har tillit til.

Bildene utgjør store deler av en hjemmeside og det er som regel det første vi ser når vi klikker oss inn på en ny side. Noen bilder har som formål å være informative, mens andre bilder skal virke fristende for å gi moti- vasjon til å ta kontakt med bedri en. Vi hjelper dere med produktopptak, bilder fra bedri ens lokale og virke og fotoopptak til reklame, brosjyrer og plakater.